grensland
waanzin in hoofden
verdwaasde gedachten
onschuldige doden
loopgraven
misdadig geweld
mijn hoop verdampt in de mist