de rust die je mij geeft
wandelend door een veld vol herinneringen
een zacht briesje door mijn gezicht fluistert mooie gedachten