Als makke schapen
met open ogen
klamme handen
kijken we weg
hopen op de witte duiven
die terug keren met een olijftak