een doos met rode potloden
mondkapjes
spatschermen
democratisch stem vee in een lockdown
ben ik trots om in vrijheid mijn potlood te gebruiken
met het hart gekozen
veel dromen
hopen op een leefbare wereld met verdraagzaamheid en solidariteit
spatschermen
mondkapjes
een doos met rode potloden