Lijk ik eenzaam
of ben ik alleen
een dunne draad waar we tussen balanceren
de tijd tikt door
de dagen gaan voorbij als het leven stilstaat