verdwaald in de tijd
verwaarloosd
verward
verdoofd
vergeten
in betonnen landschappen