Tags

alsof de tijd niet bestaat
prevelende mensen
onbegrijpelijke zinnen
voel ik alleen onbegrip
en keer mij om

geloof